Trường Tiểu học Song An đón đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động y tế trường học năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-LN ngày 21/02/2019 của liên ngành y tế - giáo dục và đào tạo, sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và đào tạo Vũ Thư. Sáng thứ năm ngày 04/4/2019, trường Tiểu học Song An đón đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động y tế trường học năm học 2018 – 2019.

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-LN ngày 21/02/2019 của liên ngành y tế - giáo dục và đào tạo, sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và đào tạo Vũ Thư. Sáng thứ năm ngày 04/4/2019, trường Tiểu học Song An đón đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động y tế trường học năm học 2018 – 2019.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm các đ/c lãnh đạo và chuyên viên đại diện cho Sở y tế, Sở giáo dục và đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Phòng GD & ĐT Vũ Thư, Trung tâm y tế Vũ Thư. Đ/c Vũ Văn Toại – phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình là trưởng đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc của đoàn tại trường.